- WAAROM EEN ABF SYSTEM
-
-

HOE WERKT HET ABF SYSTEM,

-

STANDAART CAPACITEITEN;

-

DE VOORDELEN OP HET RIJTJE;

-

OFFERTE

Automatic Biological Filter System
I. WAAROM EEN ABF SYSTEM
De hoeveelheid water wat naar de kassen dus de planten wordt verpompt is in feite altijd meer dan wat de planten nodig hebben. Dit overtollige water noemt men DRAINWATER
Als in een kas een infectie bij planten optreed, dan dient men, om verspreiding te voorkomen, water te behandelen, alvorens dit wordt HERGEBRUIKT.
UV-, Verhitting- of Ozon- installaties gebruiken niet alleen veel energie, maar daarnaast maken ze het water steriel. Dit levert gevaar op voor een bacterie explosie. Juist om een biologisch evenwicht te creëren heeft Wise Use International BV. in samenwerking met Van Etten Techniek BV een ingenieus apparaat op de markt gebracht, namelijk het Automatic Biological Filter System
Het ABF System creëert het noodzakelijke biologische evenwicht en zuivert het drainwater door een unieke combinatie van:
  • een filtermedium dat bestaat uit lavakorrels;
  • een uniek beluchting systeem;
  • de toevoeging van de biologische biokatalysator van Wise Use International B.V. - PoCo
top

II. WAAROM GEBRUIKEN WIJ LAVAKORRELS
Toevoging van PoCo in de vuilwatertank doet het afbraakproces van belastende verbindingen toenemen door deze verbindingen om te zetten in eenvoudiger ingrediënten. De vervuilende afvalstoffen worden door het sedimentatieproces uitgefilterd en het enigszins heldere water bovenin loopt verder naar het lavafiltermedium.
In tegenstelling tot zand en grind zitten in lavakorrels heel veel poriën. Door het toevoegen van de activator PoCo ontwikkelen zich in deze poriën miljoenen bacteriën. Dit product bevordert en versnelt de ontwikkeling van micro-organismen op natuurlijke wijze door de microbouwstoffen en spoorelementen die PoCo bevat. De micro-organismen kunnen dus samen met PoCo hun taak sneller en beter vervullen.
In combinatie met het ABF System zal PoCo een actieve bacteriefilm creëren in en rond de lavakorrels, welke de schimmels afbreken.
Het beluchtingsysteem, bestaande uit een aantal secties, vergroot het contact tussen het vervuilde water en bacteriën. Voorts verkrijgen we verschillende snelheden van het water per sectie, terwijl het contact met de bacteriën wordt geoptimaliseerd. Er bestaat geen noodzaak om bacteriën toe te voegen, omdat er reeds goedaardige bacteriën in het water aanwezig zijn.
top

III. HOE WERKT HET ABF SYSTEM?
Het drainwater vanuit de kas wordt verzameld in een vuilwater opslagtank (buffertank), waarna het middels een pomp naar het ABF wordt gebracht.
Het te behandelen water wordt door de lavakorrels van het filtermedium geleid. In het filterbed is een beluchtingsysteem aanwezig dat zorgt voor extra circulatie van het water (op deze manier wordt door het gehele filtermedium een optimaal contact gerealiseerd tussen de actieve bacteriën en het te behandelen water) en dat het zuurstofgehalte ten behoeve van de aërobe bacteriën word verhoogd (aërobe activiteit).
Een gedeelte van het geactiveerde bacteriehoudende water wordt teruggevoerd naar het reservoir om het proces te versnellen. Dit leidt ertoe, dat alle fijne organische vervuilingen zoals schimmels, algen en verslijming in het water worden afgebroken. Verder zorgt het beluchtingsysteem ervoor dat het filterbed niet verstopt raakt en dus optimaal kan functioneren.
Onder in het ABF System wordt het schone water verzameld en naar de schoonwatertank gebracht, klaar voor HERGEBRUIK! Snel en simpel.
Dankzij dit reinigingsproces, waarmee ook vervuild slootwater beter wordt gezuiverd en wordt ontdaan van ziekteverwekkende stoffen, kan men mineraalrijk water gebruiken in kassen.
De sturing van de pompen, automatische ventielen en niveau schakelaars, wordt vanuit een centrale schakelkast geregeld, compleet met bedieningsinstructie. Derhalve werkt deze installatie volautomatisch!
Afhankelijk van de vervuilingsgraad van het te behandelen water, wordt het ABF System ook gespoeld na een bepaalde periode van gebruik. Kortom, de kweker heeft het hele systeem in de "hand".
Van Etten Techniek en Wise Use Int. staan garant voor een veilig, betrouwbaar en betaalbaar systeem.
top

IV. STANDAARD CAPACITEITEN MET BIJBEHORENDE DIAMETER
0,5 m3/h
1,0 m3/h
1,8 m3/h
3,6 m3/h
5,0 m3/h
7,0 m3/h
-
-
-
-
-
Ø1,00
Ø1,40
Ø1,85
Ø2,60
Ø3,10
Ø3,55
9,0 m3/h
10,0 m3/h
14,0 m3/h
19,0 m3/h
26,0 m3/h
34,0 m3/h
42,0 m3/h
-
-
-
-
-
-
Ø4,00
Ø4,40
Ø5,10
Ø5,95
Ø7,04
Ø7,92
Ø8,80
Standaard hoogte 1,72 meter. Andere afmetingen, zowel groter of kleiner, op aanvraag.
Naast het behandelen van DRAINWATER, kan ook REGENWATER en OPPERVLAKTEWATER worden behandeld. In veel gevallen is het oppervlakte water goed toe te passen mits behandeld over het ABF System om geen infectie de kas in te brengen.
Het ABF system is onderzocht ten aanzien van de functionaliteit tegen plantpathogene. En de effectiviteit van het ABF System voor de tuinbouw heeft zich in de praktijk al bewezen.
top

V. DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE GEZET:
  • biologisch evenwicht in het water;
  • behoud van de voedingsstoffen in het water, dus geen beïnvloeding van de geleidbaarheid (EC) en zuurgraad (pH);
  • uniek beluchting- en spoelsysteem;
  • mogelijkheid tot behandelen van drainwater, regenwater en ook oppervlaktewater. Verder zijn grote mogelijkheden voor het behandelen van afvalwaterstromen in allerlei sectoren (industrie);
  • toe te passen bij allerlei soorten groenten- en bloemengewassen en verder in champignons, boerderijen en industriesectoren;
  • eenvoudig te installeren en nagenoeg geen onderhoud, lage energie kosten, betaalbaar systeem.
top

VI. CONTACT
Voor vragen omtrent bovenstaand ABF System of offerte staan wij gaarne tot uw beschikking.
Trasmolenlaan 8D
3447 GZ Woerden
Nederland
tel: +31(0)348 408307
fax:+31(0)348 408947
e-mail:info@wiseuse.nl
www.wiseuse.nl
Hovenierstraat 105
2671 DB Naaldwijk
Nederland
tel: +31(0)174 625951
fax:+31(0)174 628766
e-mail: etten@hetnet.nl
www.etten-techniek.nl
top
updated:09 September 2005

Copyright ©2001 Wise Use International BV. All rights reserved.

e-mailadresabfproductenhome