Gedurende de afgelopen 15 jaar is er een beluchtingssysteem voor biologische zuiveringen ontwikkeld dat een uit-zonderlijk hoog zuurstofinbrengrendement koppelt aan een lange levensduur. Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van alternatieve materialen en het toepassen van speciale productietechnieken.
Resultaten van reeds afgesloten onderzoeken hebben uitgewezen dat zuurstofniveaus sterk afhangen van het wa-termanagement. Concentraties van zuurstof in het wortelmilieu zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de plant. Juist om een optimale zuurstofinbreng te realiseren, heeft Wise Use International BV. in samenwerking met Bosman Watermanagement BV een nieuw apparaat voor de tuinbouw geïntroduceerd: de plaatbeluchter.
Te realiseren waarden:
Met deze plaatbeluchters kunnen waarden tot 30 g O2/Nm3.m en 5 kg O2/kWh gerealiseerd en gegarandeerd worden.


WAAROM PLAATBELUCHTERS?
Door de besparing op de energiekosten kunnen de investeringskosten van de plaatbeluchters in korte tijd terugverdiend worden.

De plaatbeluchters worden veelvuldig in nieuwe en bestaande installaties toegepast. Indien er in een bestaande installatie behoefte is aan uitbreiding van de beluchtingscapaciteit, dan is het met deze beluchters mogelijk om zonder uitbreiding van tanks, blowers en luchtleidingen de beluchtingscapaci-teit van de installatie te vergroten. Soms tot 40 % !

De plaatbeluchters realiseren bij ombouw van bestaande installaties een forse verlaging van de ex-ploitatiekosten.


ONDERHOUD EN VERWACHTE LEVENSDUUR
De onderzijde van de plaatbeluchter en de verstevigingsribben zijn gemaakt uit RVS 316 Ti. Het fo-liemateriaal is van een gepatenteerde kunststof. Traditionele buis- en schotelbeluchtermembranen worden uit rubber vervaardigd. De weekmakers daarin veroorzaken na 4 à 5 jaar veroudering van de membranen, wat resulteert in teruglopende prestaties. Het speciale kunststof van de plaatbeluchters kan, mits niet overbelast en goed onderhouden, gedurende langere tijd naar volle tevredenheid functioneren.
De levensduur van beluchters hangt af van een groot aantal bedrijfsomstandigheden, en verschilt per installatie. Er zijn echter installaties waar de plaatbeluchters al meer dan 10 jaar in bedrijf zijn.
De beluchters kunnen worden voorzien van een regeling waarbij de installatie minimaal 1 keer per dag enige minuten stil gezet wordt. Het membraanoppervlak heeft in bedrijf een veel groter oppervlak dan in rust. Door het verkleinen van het oppervlak zal vuil dat zich eventueel aan het membraan ge-hecht heeft loslaten. Dit heeft een gunstige invloed op de standtijd.

Een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie moet bovenal betrouwbaar en energiezuinig zijn. De plaatbeluchter, het fijnbellige beluchtingsysteem voldoet ruimschoots aan deze eisen.


KENMERKEN
• Optimale zuurstofinbreng*
• Universeel toepasbaar
• De plaatbeluchter is geschikt voor een luchtbelasting tot 40m3/uur
• Homogene menging van actiefslib
• Hoge bedrijfszekerheid en duurzaamheid
• Minimale onderhoudskosten
• Snelle terugverdientijd
• Geen condensvorming in luchttoevoerleidingen
• Voor installaties die intermitterend bedreven worden zijn plaatbeluchters zeer geschikt, omdat er een verstoppings- gevaar bestaat.

* De plaatbeluchter maakt een zuurstofoverdracht tot 5kgO2/kWh mogelijk

HOOFDONDERDELEN EN AFMETINGEN
De plaatbeluchters worden vervaardigd volgens een standaard maatvoering.

Lengte: ca. 2018 mm
Breedte: ca. 1048 mm

Oppervlakte: ca. 2,1 m2

Gewicht: ca. 33 Kg

De plaatbeluchters zijn standaard voorzien van een luchtaansluiting, welke voorzien is van een PE luchtleiding.
De luchtleiding heeft een diameter van 40mm.


Op verzoek worden de plaatbeluchters ook samengebouwd op een frame-constructie. De framecon-structie kan zowel vast op de vloer als ook uitneembaar worden uitgevoerd.
updated:02 August 2007
e-mail: webmaster@wiseuse.nl

Copyright ©2001 Wise Use International BV. All rights reserved.

ABF Systemadresproducten nedintroductie ned